Mälaren Runt 2018

Lördag den 11 augusti 2018

Mälarenrunt2018resultat

Du kan köra loppet solo eller med dina kompisar. Lättast är det att köra i en grupp med ledare som hittar vägen och som ser till att du får hjälp med punktering.

Alla fartgrupper tar ordentliga pauser och njuter av loppet. Ingen stress för att få bra tid i mål. Här är det vägen som är målet.

Mälaren Runt är för dig som förstår att uppskatta ett klassiskt lopp. Mälaren Runt kördes första gången 1892 och bansträckningen är i allt väsentligt densamma idag.

Obs! Sista anmälningsdag 8 augusti 2017! Efteranmälan på plats kostar 200 kr extra! Du kan betala med Swish nu eller på plats. Swishnr: 1233441094