Mälaren Runt 2014 - sid 4  
Mellangruppen 28-30 km/h hade som vanligt en bra resa. De kom in fräscha och lät sig väl smaka av korva och fikabröd.  
 
Mellangruppen under ledning av Bosse Sjöberg och Anders Teging hade med sig Bo-Einar Eriksson (i mitten i gult), som var först i mål åren 1992-1996.  
   
Audax-gruppen slog inte något rekord i år. Sannolkit var det värmen som dämpade farten. När de kom i mål 23.48 var det ordentligt mörkt sedan ett par timmar.  
 
Audax-gruppen tappade sin ena kapten, Ulf Eweman, p.g.a. ekerbrott redan i Stockholm. Peter Hampus fixade det själv hela varvet runt.  
   
1 2 3 4